Kan blir flere rentenedsettelser

Norges Bank satte i går ned renten med 0,5 prosentpoeng. Distriktets største bank, SpareBank 1 SR-bank, justerte ned låne— og innskuddsrenten tilsvarende.