Statoil-klubber krangler om medlemstall

Erkerivalene OFS og Nopef i Statoil hevder begge at de har fåttflere medlemmer fra motparten siden oljestreikene. Tallene går ikkei hop.