Gasskraftverk for kjellaren

Praktisk bruk av naturgass i Norge har ofte drukna i debatten om dei store gasskraftverka. Nå er tida inne for satsing på små gassdrivne kraftanlegg — som kan bli særs miljø- og ressursvennlege.