Vil ha minstepris likevel

For en uke siden så det ut til at norske lakseeksportører kunne unngå en ny «minsteprisavtale» med EU, men nå har Kommisjonen gjort kuvending. Det er Norge mot.