Kan ikke leve med tvilen

Øyenvitner som ikke er hørt ragerer på granskingskonklusjoneneetter dødsulykken på "Byford Dolphin" for to år siden. Den omkomnesenke, Lena Andersson føler at erstatningen er "skitne penger" sålenge det er tvil om ulykkesårsaken.