- «Deep Sea Driller» var ingen oljeulykke

Høyre og KrF mener ulykken der boreriggen «Deep Sea Driller» grunnstøtte, var en skipsulykke.