Snøhvit sprekker med 4 til 6 milliarder kroner

Statoils Snøhvit-utbygging har gått på nye alvorlige forsinkelserog milliardoverskridelser. Det svekker lønnsomheten i prosjektetsom kan utvikle seg til en industriskandale.