Boreoppdrag til Smedvig og Odfjell

Statoil har tildelt Odfjell Drilling Management og Smedvig Offshore kontrakter for produksjonsboring på norsk sokkel. Kontraktene, som omfatter Tampen-området i Nordsjøen og Heidrun-feltet i Norskehavet, har en samlet verdi på 3,3 milliarder kroner over fire år.