Fredriksen ned i Seadrill

John Fredriksen kjøper riggselskapet Eastern Drilling. Han må betale med lavere eierandel i Smedvig-Seadrill.