Norge henger etter Nordsjøavtalen

Norge har ikke greid å oppfylle alle punkter i Nordsjøavtalen. Forurensningen skal reduseres kraftig.