Folks gjeld tilsier en rente mellom 6 og 7 prosent

— Dersom Norges Bank bare kunne ta hensyn til husholdningenes gjeldsbyrde, burde utlånsrenten ligget mellom 6 og 7 prosent.