Ikkje forseinking i Barentshavet

Petroleumstilsynet har påpeikt manglar på riggen «Eirik Raude» som skal leita etter olje i Barentshavet til hausten. Hydro ser likevel ingen vanskar med å halda tidsskjemaet.