Tester viljen til å helpe plogfabrikken

I spillet om plogfabrikken utfordrer ledelsen i Kverneland nå Klepp kommune, Lyse Energi og selskapet Øksnevad Eiendom KS.