Hver eneste elev i sentrum

Sørbø skole i Sandnes har satt tilpasset opplæring sammen med trygghet og trivsel som to av satsingsområdene dette skoleåret.