Riggmangel hemmer oljeletingen

Letevirksomheten på norsk sokkel er kraftig redusert på grunn av stor mangel på rigger.