Laksevedtak inn for Ministerrådet

Danmark sørger for at den om-stridte avgiften norskelakseeks-portører sliter med i EU, ankes inn for Ministerrådet. Mennye farer lurer like om hjørnet.