900 millioner til hydrogensatsing

Hydrogen som energikilde er fortsatt på prøvestadiet i Norge. Myndighetene må doble innsatsen og bruke 900 millioner kroner over ti år hvis vi skal kunne ta hydrogen i bruk på alvor, mener Hydrogenutvalget.