Kjør debatt!

Engasjerte studenter savnet forum for debatt i studentbyen Stavanger. Så de startet like godt et selv.