Fra rørfiasko til oljesuksess

Marathon Oil har gått fra fiasko til suksess på norsk sokkel. Nå bygger selskapet ut et nytt oljefelt, og fortsetter sin offensive leting etter mer oljeressurser.