- Stort ulykkes-potensial

Petroleumstilsynet (Ptil) vurderer nestenulykken på «Transocean Arctic» søndag ettermiddag som en stygg sak.