Nye IEA-anslag kan påvirke Equinors regnestykker: – Tester porteføljen vår på flere scenarioer

Equinor «stresstester» årlig prosjektene sine mot oljeprisene i IEAs langsiktige klimascenarioer. IEAs ferskeste scenario kan potensielt gi store utslag i regnestykkene, for det anslår mye lavere oljepriser enn før.

Equinor bruker oljeprisen i IEAs klimascenarioer til å stressteste verdien av prosjektene sine. IEAs ferskeste klimascenario anslår langt lavere oljepriser enn før, og det kan påvirke Equinors regnestykker. Dette er Statfjord C-plattformen.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Siden 2016 har Equinor årlig «stresstestet» porteføljen sin av oljeprosjekter mot oljeprisene i Det internasjonale energibyråets (IEA) ulike klimascenarioer.

Disse scenarioene forutsetter lavere oljepriser som kan gjøre Equinors prosjekter noe mindre lønnsomme. Men så langt har stresstestene vist at Equinor fortsatt vil tjene penger i 2040, selv om IEAs mest ambisiøse klimascenarioer skulle slå til.

Samtidig har IEA kommet med stadig mer ambisiøse scenarioer. Og i mai la IEA frem sitt mest ambisiøse klimascenario noensinne. Det er i tråd med den strengeste tolkningen av Parisavtalen – målet om å begrense global oppvarming til ned mot 1,5 grader over førindustrielt nivå.

Anslagene på fremtidige oljepriser i dette scenarioet er langt lavere enn i tidligere IEA-scenarioer.

Lavere oljeprisanslag fra IEA kan også få konsekvenser for Equinors regnestykker, som baserer seg nettopp på IEAs rapporter.

IEAs plan for å nå klimamålene: – Kanskje den største utfordringen for menneskeheten noensinne

Testet mot 50 dollar fatet

I Equinors bærekraftsrapport for 2020 testet selskapet hva prosjektporteføljen ville være verdt hvis oljeprisen falt til 50 dollar fatet i 2040. Equinor tok utgangspunkt i IEAs daværende klimascenario SDS, som hadde et prisanslag på 53 dollar fatet for 2040.

Equinor baserte seg på dette scenarioet fordi IEA på den tiden ikke hadde noe scenario som la til grunn global oppvarming på 1,5 grader.

IEAs scenario fra mai gjør nettopp det. Der anslår IEA et dramatisk fall i oljeprisen fra dagens 70 dollar fatet til 35 dollar fatet allerede i 2030, og videre til 28 dollar fatet i 2040 og 24 dollar fatet i 2050.

Disse anslagene forutsetter vel å merke en mye raskere omstilling enn det verden noensinne har sett.

Mange eksperter ser derfor på IEA-scenarioet mer som en illustrasjon enn som en fasit. Det nye scenarioet viser imidlertid at oljeselskapenes lønnsomhet kan bli dempet hvis omstillingen virkelig skyter fart.

Equinor legger frem fersk energirapport: – Jo lenger vi går i feil retning, jo vanskeligere blir det å omstille

– Tester på flere scenarioer

Equinor vil ikke bekrefte om oljeprisanslaget på 28 dollar fatet i 2040 i IEAs nye nullutslippsscenario vil bli lagt til grunn for de stresstestene selskapet skal gjennomføre i neste års bærekraftsrapport.

«Vi tester porteføljen vår på flere scenarioer, og det vil vi også gjøre i bærekraftsrapporten vi vil legge frem våren 2022. Hvilke scenarier som da er inkludert må vi komme tilbake til», skriver Equinor i en e-post til E24.

I bærekraftsrapporten for 2020 skrev Equinor at en oljepris på 50 dollar fatet i 2040 ville ha senket nåverdien av selskapets portefølje med 23 prosent. Dette prisbildet ville også ha gjort noen felt ulønnsomme enda tidligere, men selskapets totale kontantstrøm ville fortsatt være positiv, ifølge Equinor.

I bærekraftsrapportene for 2018 og 2019 skrev Equinor at etterspørselen etter olje og gass ville måtte være betydelig lavere i et 1,5-gradersscenario enn i et togradersscenario, og at det ville kunne gi «betydelig nedside» for Equinors stresstester.

Slik endres nåverdien (NPV) i Equinors prosjektportefølje seg i 2040 i ulike scenarioer. IEAs Stated Policies-scenario anslår en oljepris på 85 dollar fatet i 2040. IEAs Sustainable Development-scenario anslår oljepris på 53 dollar fatet i 2040. Equinor har også stresstestet porteføljen sin mot en pris på 50 dollar fatet i 2040.
(+) Energiperspektiver og paradokser

Lønnsomt ved 35 dollar

Det er svært usikkert om den globale omstillingen vil gå så raskt som det nye IEA-scenarioet forutsetter. Men hvis den gjør det, så vil det i verste fall kunne true lønnsomheten i fremtidige utbygginger.

Equinor skal de neste årene investere i utbygginger som vil sikre selskapet seks milliarder fat. Ifølge Equinor er disse fatene i snitt lønnsomme ved en oljepris på rundt 35 dollar fatet.

I IEAs ferske klimascenario faller oljeprisen til 35 dollar fatet allerede i 2030. Skulle det skje, vil det kunne true lønnsomheten i noen prosjekter.

Men det er enormt krevende å få IEAs nye klimascenario til å slå til, sa Equinors sjeføkonom Eirik Wærness til E24 denne uken. Han viste spesielt til den bratte nedturen i oljeforbruk og oljepris som IEA-scenarioet forutsetter for det neste tiåret.

– Det er et enormt energisystem som skal endres, og IEAs plan forutsetter at vi allerede har begynt å bevege oss. Og det har vi omtrent ikke, sa Wærness.

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV).

Vil styre etter 1,5-gradersmålet

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) ønsker grundigere analyse av klimarisikoen for nye felt. Han mener at olje- og energiminister Tina Bru bør pålegge Equinor å styre etter at global oppvarming skal begrenses til 1,5 grader.

– Men det virker som hun ikke vil styre etter 1,5-gradersmålet, men bare fortsetter med tut og kjør. Vi styrer nå i praksis mot to graders oppvarming, sier Haltbrekken til E24.

– Det er ingen tvil om at vi tar en stadig større klimarisiko, sier han.

Regjeringen avviser å ta et «dansk olje-nei»: – Det koster dem ingenting
Erna Solberg (t.h.) og olje- og energiminister Tina Bru la fredag frem en fersk stortingsmelding om olje og energi.

Ber oljeselskapene vurdere klimarisiko

Da regjeringen la frem en fersk energimelding fredag sa den at den vil stille krav til at oljebransjen «synliggjør klimarisiko i sine utbyggingsplaner».

– Jo mer fornybar som kommer, jo lavere priser må vi vente at det blir på fossilt. Det må oljenæringen ta med, sier statsminister Erna Solberg til E24.

– Og i enkeltprosjekter må de vurdere det. Det ligger det som pålegg at de skal vurdere i alle sine prosjekter. De må vurdere den langsiktige prisen, sier Solberg.

Oljeinvesteringer på sokkelen(+) Usikkerhet om ny olje og gass: Dette må du vite om IEAs sjokkrapport
Publisert: