- Krakket kommer i 2007

Mens Skagens Kristoffer Stensrud er nesten ubetinget optimist, er strateg Peter Hermanrud i First noe mer nøktern for 2005. Men begge mener børskrakket kommer i 2007.