Klangfull skipsdåp

Den tradisjonelle hornmusikken var erstattet med shanties da Simek overleverte en ny snurper i går.