Sykefraværet kraftig redusert

Sykefraværet på flere avdelinger ved Sentralsjukehuset i Rogaland (SiR) er halvert. Målet er 6 prosent totalt, og per 31. oktober ligger det på 5,5 prosent.