- Regjeringen svikter

Senralstyrerepresentant Terje Riis-Johansen i Norges Bondelag er dypt fortvilet over rammeverket WTO samler seg om for en ny handelsavtale.