Avisansatte frykter oppsigelser

I dag skal styrene i avisene som planlegger fusjon, bestemme om de går videre. De møtes av skepsis fra de ansatte.