Tro på talenter i ny læreplan

Kunnskapsløftet skaper forventning om bedre resultater og mer bevisste elever. Gosen skole leter etter den enkeltes talent.