Olje fra Valhalls nordflanke

Oljen har begynt å strømme fra den nye plattformen på nordflanken på BPs Valhall-felt.