Petroleumstilsynet åpnet i Stavanger

Mandag åpnet statsråd Victor D. Norman (H) det nye Petroleumstilsynet i Stavanger. Tilsynet var, inntil 1. januar, en del av Oljedirektoratet (OD).