Rekordoverskudd i Agder Energi

Agder Energi, nesten på størrelse med Lyse, tjente over en milliard på driften i 2003.