- Trenger tre gasskraftverk

— Norge trenger tre gasskraftverk på størrelse med det planlagte kraftverket på Kårstø. Uten betydelig økning i energitilførselen, kan vi bare glemme store investeringer i nytt aluminiumsverk på Karmøy.