Øksna Bruk risikerer bøter for slett rømningssikring

— Settefiskanlegget Øksna Bruk ved Figgjoelva ble ikke drevet i samsvar med miljøkravene i Fiskeoppdrettsloven.