Staten sikler på BPs Ormen Lange-andeler

BPs andeler i Ormen Lange-feltet kan bli kjøpt opp av staten og videresolgt til selskapene i lisensen. Prisen kan bli godt over fem milliarder kroner.