Technor-sjefen trekker seg etter kritikk og tapskvartal