Satser på biodiesel fra Ghana

Stavanger-selskap produserer miljøvennlig biodiesel fra forlatte gruveområder i Ghana.