Håver inn på barneforsikring

Forsikringsselskapene har 296,7 millioner kroner i premie— innbetalinger for barneforsikringer. Samtidig var utbetalingene på 100 millioner i fjor.