Boeing 737 avgjør framtiden til flyverkstedet

Framtiden til de ansatte ved flyverkstedet på Sola hviler på flytypen Boeing 737.