Flere aktive på arbeidsmarkedet

54 prosent av arbeidstakerne i Rogaland jobber i en bedrift som har valgt å satse på inkluderende arbeidsliv (IA).