ONS møter framtiden på Bærheim

Under ONS skal alle VIPer hentes i hydrogenbil og publikum vises hydrogen-framtiden på Bærheim.