• Advokat Pål Lorentzen mener innsidesaken må avvises av retten. Fredrik Refvem

Krever innsidesaken avvist

Forsvarer Pål W. Lorentzen krever at hele innsidesaken avvises av retten. Begrunnelsen er mangler ved tiltalebeslutningen.