Nav: Papirarbeidere fra Follum populær arbeidskraft

Mange ansatte ved Norske Skogs fabrikk på Follum har allerede en jobb eller pensjon å gå til når fabrikken legges ned fredag. Dette er populær arbeidskraft, mener Nav.