• Hans E. H. Jacobsen

Grønt signalbygg allerede tegnet

Man trenger ikke gå over Bjerkreimselva verken etter vann eller Rogalands første grønne signalbygg.