• Sentralt i mange oppsigelsessaker står spørsmålet om en advarsel er gitt eller ikke. Scanpix

Hvilke regler gjelder for å gi en advarsel?

Sentralt i mange oppsigelsessaker står spørsmålet om advarsel. En av Aftenbladets juridiske eksperter, Atle Knutsen, forklarer.