• - Et stort antall av studentene som kommer inn på studier i høst vil etter hvert innse at de har valgt feil, og måneder og kanskje år har blitt kastet bort på studier som ikke blir avsluttet, sier yrkes-, og karriereveileder, Alf John Merkedsdal. Anne Sneisen

4 av 10 studenter fullfører ikke studiene som planlagt

-Lite hjelp å få for rådville studenter, sier yrkes-, og karriereveileder.