• Norsk Hydro

- Grønnere EU med havmøller og vannkraft

— Norge kan spille en nøkkelrolle når EU skal innfri sine mål for fornybar energi. Det mener adm. dir. Lars Audun Fodstad i Sira-Kvina kraftselskap.