• Thomas Førde

Utanlandske selskap er størst i Skanled

Det har vore konkurranse om å få bli med på eigar— sida i det nye gassrøyret Skanled frå Kårstø. Men førebels har ingen selskap plikta seg til å kjøpa eller selja gassen som eigarane ønskjer å transportera gjennom det nye røyret.