• Scanpix

Krisemøte i «ansvarlige» nettspill-selskaper