• Thomas Førde

- Utdanningsinstitusjonene tar opp for få i realfag

— Næringslivet skriker etter ingeniører. Samtidig vil mange dyktige ungdommer studere realfag. Men lærestedene har paradoksalt nok for lite penger til å kunne ta imot alle de kvalifiserte studentene.