Full uenighet mellom Brodtkorb og sentralbanksjefen etter høring om Tangen-ansettelsen

Representantskapets Julie Brodtkorb mener Norges Bank har brutt «retningslinjer, regler og lover» i ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef for Oljefondet. Det vil ikke sentralbanksjef Øystein Olsen gå med på.

Høring i Stortinget om Tangen-ansettelsen i Norges Bank med blant annet Julie Brodtkorb, leder for Norges Banks representanskap. Sentralbanksjef Øystein Olsen til venstre.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Mandag ble sentralbanksjef Øystein Olsen og leder Julie Brodtkorb for Norges Banks representantskap grillet i finanskomiteen på Stortinget i kjølvannet av ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef for Oljefondet.

– Vi konstaterer at det har vært brudd på retningslinjer, regler og lover, sa Brodtkorb under høringen.

Mener Norges Bank har brutt en rekke regler

Representantskapet mener at Norges Bank har brutt sentralbanklovens paragraf 1–6 ved å ikke informere finansminister Jan Tore Sanner (H) om at Tangen fortsatt skulle eie forvalterselskapet Ako Capital som Oljefond-sjef. I loven heter det at «Norges Bank skal informere departementet om saker av viktighet».

Norges Bank kritiseres også for å ha brutt Offentlighetsloven ved ikke å føre Tangen opp på den offentlige søkerlisten før ansettelsen ble offentliggjort.

Brodtkorb uttalte i tillegg at Tangens arbeidsavtale er i konflikt med det etiske prinsippet om at ansatte ikke kan ha « ... eierinteresser som er eller kan fremstå å være i konflikt med de interesser den ansatte skal ivareta som ansatt i Norges Bank.»

Sentralbanksjef Øystein Olsen måtte svare på spørsmål fra pressen etter mandagens høring i Stortinget.

Tar delvis selvkritikk

Olsen opplyste under høringen om at han ble oppringt av finansminister Jan Tore Sanner (H) dagen før ansettelsen ble gjort. Der skal Sanner ha gitt uttrykk for «bekymring». Olsen bekreftet videre at han ikke informerte Sanner om Tangens eierskap i Ako Capital som Oljefond-sjef.

– Vi ventet altfor lenge før vi førte Tangen opp på den offentlige søkerlisten. Men jeg bestrider brudd på andre lover og regler, sa Olsen i sitt forsvar.

Han var klar over at ansettelsen ville vekke oppmerksomhet, men:

– Vi så ikke hele denne stormen komme.

– Vi har fortsatt store forventninger og stor tillit til Nicolai Tangen. Men alle ser at oppmerksomheten i denne saken er uheldig, sa Olsen videre.

Strid om risiko for interessekonflikt

Blant kravene som kom fra representantskapet 11. mai heter det at risiko for interessekonflikter mellom Oljefondet og Nicolai Tangens private forretningsvirksomhet skal elimineres. Det kravet er ennå ikke oppfylt, mener representantskapet, til tross for at Olsen fremholder at risikoen «etter alle praktiske formål eliminert».

– Rammeverket som nå er etablert sikrer tilstrekkelig avstand mellom NBIM og AKO-systemet. Det er full uavhengighet mellom NBIM og AKOs disposisjoner, sa Olsen.

Tangen reduserer sin eierpost i Ako Capital til 43 prosent, og overlater forvaltningen av eierskapet i og fondsinvesteringer til uavhengige tredjeparter, opplyser Olsen.

– De situasjonene er nå brakt ned til et minimum. Interne kontrolltiltak er også kommet på plass for å håndtere dette, la han til.

Representantskapets dom, derimot, lyder som følger:

– Vår forutsetning var og er at risikoen for interessekonflikter elimineres. Tiltakene tilfredsstiller ikke denne forutsetningen, sa imidlertid Brodtkorb under sin innledning.

Fikk brev fra Norges Bank sent søndag kveld

Brodtkorb informerte også om at hun sent søndag kveld fikk oversendt nye dokumenter om saken fra Norges Bank.

Brevet handlet om noe av det som er hovedspørsmålet i saken, nemlig om det blir en tilstrekkelig avstand mellom Tangen og Ako-systemet. Dokumentene er datert 24. juni.

Brodtkorb understreket overfor journalister etter høringen at hun og representantskapet ikke har hatt mulighet til å behandle disse dokumentene.

Hvorfor det ble oversendt først nå, og innholdet, ble sentralt i høringen med sentralbanksjef Olsen.

– Grunnen til at det ikke er publisert tidligere er fordi det er erklæringer knyttet til AKO Foundation og inneholder fortrolig informasjon som ikke kan offentliggjøres. Derimot publiserte vi 30. juni en redegjørelse om at erklæringer er signert, sa han på spørsmål fra Tajik.

Leder Julie Brodtkorb for Norges Banks representantskap.

Skatteparadis og USA-tur

Tangen ble i vår valgt til ny leder for NBIM (Norges Bank Investment Management), som forvalter Statens pensjonsfond utland, også kalt Oljefondet. Tangen tiltrer i den nye jobben 1. september.

Ansettelsen har siden vakt stor oppmerksomhet som følge av Tangens private forretningsvirksomhet, bånd til selskaper i skatteparadis og et privat seminar hvor han spanderte USA-tur, Sting-konsert og mat for en rekke norske og internasjonale samfunnstopper. Norges Bank har også fått kritikk for brudd på Offentlighetsloven ved å ikke føre opp Tangen på søkerlisten før ansettelsen ble offentliggjort.

– Vår gjennomgang har ikke avdekket noe som er urovekkende når det gjelder skatteparadiser, bedyret imidlertid Olsen under høringen.

Utgangspunktet for mandagens høring er et brev fra representantskapet til Stortinget fra 11. juni, hvor Norges Banks kontrollorgan kommer med en rekke krav om at Oljefondet må sikre tilstrekkelig avstand mellom Tangens personlige formue og AKO-systemet.

Publisert: