Rogaland viser vei i kartlegging av kompetanse

Jærtek og Rogaland fylke har utviklet et dataprogram der voksne kan få kartlagt sin realkompetanse for å se hva de trenger hvis de vil ta videregående. Hittil har 13 fylker sagt seg interessert i å bruke dette opplegget.